12 gode råd til når du skal sælge bolig selv!

Der kan være mange penge at spare, hvis du sælger din bolig selv og lader os klare alt det svære. 👍🏻

Normalt skal DU have styr på alle de praktiske, juridiske og økonomiske forhold – men fortvivl ikke – det har vi styr på for DIG 😉

Her får du 12 gode råd til når du skal sælge!

Nem-selvsalg.dk hjælper dig med vurdering & prissætning af din bolig

Den optimale salgspris er afgørende for det optimale salg.

Vi vurderer  din bolig i samarbejde med dig og med dine informationer om stand, område etc. og fastsætter den rette pris ud fra dine ønsker om et hurtigt salg, det optimalt salg etc.

Som sælger skal du selv fremskaffe en del dokumenter, når du skal sælge boligen. Det hjælper vi dig selvfølgelig også med. 

Det drejer sig om bla;

  • BBR-meddelelse/Matrikelkort
  • Jordforureningsattest
  • Tingbogsattest og evt. servitutter
  • Den offentlige ejendomsvurdering
  • Pantebrev, årsopgørelse, låneoplysninger og seneste terminsopkrævning
  • Isoleringsattester, dokumentation for udførte forbedringer, bygge-og ibrugtagningstilladelser m.m.
  • Opgørelse over forbrugsudgifter
  • Vedtægter og regnskab fra grundejerforening
  • Forsikringspolicer


Husk, at du har ansvar for, at de informationer, du præsenterer boligkøber for er korrekte. Det kan ende med erstatningskrav, hvis du begår fejl. Så derfor er vores hjælp guld værd.

Vær også opmærksom på, at arealoplysningerne i BBR-registret ikke nødvendigvis er korrekte. Der har tidligere været sager, hvor fx størrelsen på boligen har været forkert. Tjek også for en sikkerheds skyld, hvor meget af boligarealet, der er godkendt til beboelse.

Hus eftersynsordningen skal beskytte både køber og sælger mod økonomiske overraskelser i forbindelse med køb og salg.

Som sælger har du ansvar for husets tilstand i 10 år efter salget, men med en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport samt en ejerskifteforsikring, bliver du fritaget for dette ansvar. Køber og sælger deles om udgiften til en ejerskifteforsikring.

Ønsker du at præsentere sælger for en næsten anmærkningsfri tilstandsrapport, kan du overveje en “kladde” eller en “før-synsrapport” på den nye tilstandsrapport.

Dermed kan du udbedre eventuelle mangler inden huset bliver sat til salg.

Før-synsrapporten koster typisk et ekstra gebyr på 1.000 til 2.000 kr.

Nem-selvsalg.dk hjælper dig med rådgivning omkring en evt. sælgeransvarsforsikring

Hus eftersynsordningen fritager dig dog ikke for alt ansvar. Ønsker du en udvidet forsikring kan du tegne en sælgeransvarsforsikring, som fx den Dansk Boligforsikring har udviklet. Den dækker de udgifter, som du i værste fald kan blive dømt til at betale. Det omfatter fx ulovligt udførte el- og vvs- installationer.

Forsikringen er gældende i de 10 år, hvor du har ansvar for husets tilstand.

Nem-selvsalg.dk hjælper dig med at udarbejde salgsopstilling og markedsføre din bolig

Vi hjælper dig med en fotograf der tager kvalitetsbilleder, laver plantegning, professionel tekstforfatter præsenterer din bolig bedst muligt etc.

Derefter samler vores sagsbehandler billeder, dokumenter, ejendoms oplysninger og den gode beskrivelse af boligen i en salgsopstilling som vi sørger for kommer på alle de rette salgsportaler som Boligsiden, Boliga etc..

Ja – med selvsalg uden online fremvisning (koster 18.500) skal du selv vise boligen frem til interesserede købere.

Vær velforberedt og klar til at modtage de potentielle køberes ærlige vurdering af din bolig.

Sørg for altid at have gjort dit bolig så præsentabel som mulig. Oprydning, rengøring, reparation af småting osv. er et must og gør det gerne lidt hyggeligt med lys, hjemmebagt brød osv.

Nem-selvsalg tager imod bud etc., da det kan være svært at forhandle om en så personlig ting som dit hjem.

Nem-selvsalg hjælper med det optimale salg og oplevelse.

Du er som “selv-salg sæler” pålagt sælgers loyale oplysningspligt, hvilket indebærer, at du skal oplyse køber om alle forhold i relation til ejendommen, der kan være relevante for køberens beslutning om købet.

Købsaftalen kan udgør den største fare for boligejere, der selv sælger boligen.

Derfor håndtere vi købsaftalen hos nem-selvsalg for dig.

Vi laver købsaftalen sikrer den er i orden, så du trygt kan sælge bolig

Et skøde rummer basale oplysninger om bolighandlen som navn på sælger og køber, ejendommens adresse, købesum og pantehæftelser, servitutter, den offentlige ejendomsvurdering og overtagelsesdag.

Køber har ansvaret for at udarbejde skødet efter køb af boligen, og normalt gøres det med assistance fra en advokat. Købers advokat sender derefter skødet til godkendelse hos dig. Alle skøder er i dag digitale dokumenter. Det skal derfor udarbejdes, underskrives og tinglyses elektronisk.

Når købers nye lån er tinglyste, og dine annulleret, kan købesummen frigives.

En refusionsopgørelse rummer et regnskab over hvordan udgifter og indtægter skal fordeles mellem køber og sælger.

Som hovedregel skal den være udarbejdet senest 30 dage efter overtagelsesdagen.

Eksempler på poster i refusionsopgørelsen er:

Ejerskifteforsikring, låneomkostninger, hvis køber vælger at overtage dit realkreditlån, samt udgifter til fælles- og anvendelsesudgifter.